Wie zijn wij?

(Em.) Prof. dr. Wied (A. J. J. M.) Ruijssenaars studeerde Orthopedagogiek (specialisatie Leerstoornissen) aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en promoveerde bij professor Dumont op een proefschrift over leertests en leergeschiktheid. Hij vervulde leeropdrachten orthopedagogiek aan de KU-Leuven (1987-1993), de Universiteit Leiden (1993-2004) en Groningen (2004-2021). Naast zijn universitaire loopbaan is hij altijd werkzaam gebleven in de praktijk als orthopedagoog/GZ-psycholoog. Hij was o.a. voorzitter van de Commissie Dyslexie van de Gezondheidsraad (NL) en van de beroepsvereniging NVO voor pedagogen en onderwijskundigen. Hij publiceerde tal van artikelen en boeken over orthopedagogiek, diagnostiek, dyslexie en dyscalculie, zowel nationaal als internationaal.

Drs. Cécile (C. Th. G.) Ruijssenaars-Elshoff, was in Nederland en Vlaanderen werkzaam als kleuterleidster, leerkracht, remedial teacher, psychologisch assistent en orthopedagoog-generalist in het regulier en speciaal basisonderwijs. In Leuven was zij verbonden aan de Orthopedagogische Consultatiedienst Leuven. Zij studeerde in 2001 aan de Universiteit Leiden af op een thesis over effectstudies en het optimaliseren van individuele behandeling. In haar eigen praktijk (OCR) specialiseerde zij zich als orthopedagoog-generalist verder in de hulpverlening (diagnostiek, behandeling, ouderbegeleiding) bij leer- en ontwikkelingsproblemen. Zij is coauteur van de (spelling) methodiek Geregeld!