Het centrale kenmerk van (ernstige) rekenproblemen en dyscalculie is het tekort aan automatisering van de basiskennis. In verschillende video’s gaan we in op de diagnostiek en aanpak hiervan. We sluiten aan bij ons boek Berekend! Van rekenprobleem tot dyscalculie. Niet-geautomatiseerde basiskennis als centraal probleem (zie: Gompel&Svacina). Op calcumapp.com is de oefenapp CalcuMapp gratis beschikbaar.